Get Adobe Flash player   Budowa nowego obiektu jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych prac. Konstrukcja nowopowstałego budynku powinna spełniać wszelkie normy oraz powinna być wytrzymała i stabilna. Aby tak było wszelkie prace należy wykonać starannie i z wykorzystaniem odpowiednich materiałów. Kontrolą w zakresie poprawności wykonania robót budowlanych zajmuje sięnadzór budowlany. Mianem tym określane są powiatowe i wojewódzkie jednostki inspektoratów nadzoru budowlanego. Dodatkowonadzór budowlanyodnosi się również do firm którym zostaje powierzona funkcja nadzoru nad konkretną budową. Ich zadaniem jest dopilnowanie aby wszelkie prace przebiegały z należytą starannością. Ostatecznie ich praca weryfikowana jest przez właściwego dla miejsca budowy inspektora powiatowego lub wojewódzkiego inspektora reprezentującego głównynadzór budowlany.

   Pracownicy naszej firmy posiadają odpowiednie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie które pomaga im w sposób należyty sprawować
nadzór budowlanynad powierzonymi zadaniami inwestycyjnymi zarówno w branży ogólnobudowlanej jak i instalacyjnej.
          


Copyright © Firma"Wójcik" 2011.            All Rights Reserved.